8

Sadenice na pieskovisku

Autor(i)
Katarína Írová, Natália Marková
Ateliér
Atelier II
Miesto/lokalita
Severná 5, 060 01 Kežmarok, Slovensko

Semestrálna práca

Škola
STU Fakulta Architektúry
Fakulta
Fakulta Architektúry
Konzultant
Ing. arch. Jozef Bátor, Phd.
Sadenice na pieskovisku

Severné sídlisko mesta Kežmarok disponuje v oblasti škôlky nadbytkom nevyužitého priestoru. Dlhodobo nevyužívaný mestský priestor je aj príležitosťou pre jeho kreatívne a hlavne efektívne využitie. Návrh sa snaží sídisku vrátiť ich pôvodný jednotný charakter. Keďže, severná oblasť mesta Kežmarok je obývaná hlavne ľudmi v postproduktívnom veku, projekt zahŕňa hlavne činnosti patriace a prospešné pre starších ľudí. Náš projekt, umožňuje okrem pestovania a sadenia aj oddychovú zónu, ktorá zahŕňa aj zábavnú formu komunikácie v mestskom priestore. Projektom sa snažíme prilákať do severnej oblasti čo najviac návštevníkov a obyvateľov susedných častí, a tým vytvoriť komunitu, ktorá spoločne zdieľa voľnočasové aktivity. Bývalá škôlka, tak bola pretvorená na komunitné centrum, ktorého interiérové priestory zahŕňajú okrem spoločenských priestorov taktiež hygienu, herne alebo miestnosti premietania filmov. Tento typ sídelnej krajiny nemá zásadný vplyv na nepredvídateľné trajektórie mestského života. Nemení sa jeho štruktúra, nevznikajú nové obmedzenia, pohyb naďalej ostáva demokratický.

Poloha na mape