32

Revitalizácia priemyselného areálu Tatraľan

Autor(i)
Lucia Trnková
Miesto/lokalita
Michalská 2156, 060 01 Kežmarok, Slovensko

Semestrálna práca

Škola
STU BA
Fakulta
Fakulta architektúry
Konzultant
Ing. arch. Pavol Paňák
Revitalizácia priemyselného areálu Tatraľan

Priemyselný areál Tatraľan tvoril v minulosti jednu z najvýznamnejších častí mesta Kežmarok. Zakladateľ Karol Wein vybudoval nie len množstvo pracovných miest pre obyvateľov z celého regiónu, ale taktiež zázemie pre značnú časť zamestnancov. V tomto duchu je riešený návrh.
Vytvoriť nie len objekt v prostredí, ktoré dnes už nepredstavuje kompaktný celok, ale navrhnúť globálne riešenie, ktoré by nadväzovalo na štruktúru mesta. Napriek bohatej histórii mesta, Kežmarok už dlhodobo nepredstavuje žiadnu modernizáciu. Návrhy novej funkcie sú podmienené aktivitami, ktoré mesto ponúka a mohli by byť podporené, sociálnou a kultúrnou situáciou smerujúce k podpore všetkých vekových kategórii, vytváraniu nových pracovných miest, rastu turizmu a pod. – vytvorenie športového, rekreačného, študentského centra, štartovacie bývanie , obnova výroby. Hlavným cieľom návrhu je komplexná revitalizácia bývalého závodu. Z toho dôvodu je areál riešený v dvoch rovinách – pohľad na celok v súvislosti na okolie a riešenie samotnej teplárne, ktorého funkčná náplň je zobrazovaná v rôznych využitiach, čím poukazujem na potenciál rôznorodosti, ktorý má vďaka svojej súčasnej priestrannej dispozície. Hlavnými princípmi pri riešení urbanizmu vzťahujúci sa aj na okolie bolo využitie vodných tokov, prepojenie s l

Poloha na mape