31

Fontri Kežmarok

Autor(i)
Simona Malíková
Miesto/lokalita
Hlavné námestie 25/62, 060 01 Kežmarok, Slovensko
Odhadovaná cena
120 000

Semestrálna práca

Škola
STU Bratislava
Fakulta
Fakulta Architektúry
Konzultant
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Fontri Kežmarok

Fontány sú neddeliteľnou súčasťou verejných priestranstiev miest. Prvok vody na Hlavnom námestí v Kežmarku absentuje. Z histórie však môžeme vedieť, že kedysi tu bola funkčná fontána. Voda a jej okolie by sa stali všeobecným lákadlom pre turistov a obyvateľov Kežmarku. Pre vytvorenie miestnej vodnej plochy som sa inšpirovala číslom tri. Číslo tri, ktoré je tiež symbolom, je tiež považované za božské číslo. Číslo tri je aj symbolom trojuholníka, kedže má tri strany. V neposlednom rade nájdeme číslo 3 zakomponované aj v našej najväčšej pýche – TaTRY(I), ktoré sa týčia práve nad mestom Kežmarok. Tak som sa snažila využiť tejto symboliky čísla tri a pokúsila som sa navrhnúť tri fontány trojuholníkového tvaru na Hlavnom námestí kde môžeme nájsť pozostatok ešte starej fontány kruhového tvaru. Má vzniknúť priestor lákavý, ktorí človeka podnieti aby sa zastavil, využil lavičky, vodnú plochu na posedenie alebo schladenie počas horúcich letných dní Kedysi, keď ešte neboli vodovody predstavovali fontány a iné prvky komponovania vody v meste dôležitý prvok. Dnes môžeme práve priestor s fontánou považovať za areál relaxu a oddychu, kde sa môžeme započúvať do šumenia vody. Názov mestského zásahu FONTRI Kežmarok vyjadruje práve slovné spojenie „Tri fontány v Kežmarku“.

Poloha na mape