11

Kežmarské terasy

Autor(i)
Adam Benčo
Miesto/lokalita
Hlavné námestie 1/1, 060 01 Kežmarok, Slovensko
Odhadovaná cena
12 500 €

Semestrálna práca

Škola
Slovenská technická univerzita
Fakulta
Fakulta architektúry
Konzultant
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Kežmarské terasy

Pre Mestské zásahy Kežmarok 2017, som sa rozhodol spracovať tému: ,, Hlavné námestie – vonkajšie terasy kaviarní a reštaurácií, jednotné architektonické riešenie.“ Téma je podľa mojej mienky veľmi dôležitá, keďže letné terasy výrazne ovplyvňujú charakter ktoréhokoľvek mesta. Prezentovaný návrh je založený na jednoduchosti a rešpektovaní historickej architektúry centra mesta. Koncept má základný modul 5×4,6 metra, na ktorý je možné pripojiť prednostne jeden, ale aj viac modulov. (na vizualizáciách je prezentovaná dvojmodulová terasa) Drevená konštrukcia terasy sa skladá z jednotlivých rámov pospájaných vo vyvýšenom podklade a vo vrcholovom tráme. Podľa potreby môže byť konštrukcia stužená oceľovými tiahlami. Vo vrcholovom tráme a pri každom zvislom tráme sú inštalované zapustené LED svietidlá, ktoré vytvoria príjemnú večernú atmosféru. Prestrešenie terasy by malo byť riešené bezpečnostným sklom, z komunikačnej strany s možnosťou odkrytia, respektíve zakrytia určitej časti strechy. Hlavná bočná stena ostáva bez zasklenia.

Poloha na mape