30

Vlaková stanica

Autor(i)
Marek Reznický
Miesto/lokalita
3096, 060 01 Kežmarok, Slovensko
Vlaková stanica

Kežmarská vlaková stanica patrí medzi najkrajšie objekty a dominanty v meste.
V poslednom čase prešlo jej okolie pozitivnými zmenami. Opravili sa schody vedúce z hlavnej cesty k stanici. Iniciatívou oddielu skautov sa vyčistil priľahlý park.
Samotnému výhľadu na stanicu však zabraňujú lacné stavby a reklamné plochy na mestských pozemkoch. Odstránením týchto stavieb by sa stal priestor pod stanicou nielen čistejším ale aj bezpečnejším.
Plocha by sa mohla nahradiť novou zeleňou prípadne malou kaviarňou, kde by si cestujúci mohli skrátiť čas pri čakaní na vlak.
Budova železničnej stanice patrila v čase svojej “najväčšej slávy” k najmodernejším a najkrajším v Uhorsku, myslím si, že si zaslúži náležitú prezentáciu.

Poloha na mape