27

Informačné tabule

Autor(i)
Tomáš
Ateliér
Sedlák
Miesto/lokalita
Toporcerova, 060 01 Kežmarok, Slovensko
Odhadovaná cena
350€ za kus
Informačné tabule

Návrh dvoch druhov informačných panelov, ktoré sa dajú premiestňovať a v prípade potreby spájať, čím dokážu vytvoriť steny (vhodné pre pripad prezentácií projektov/výstav verejnosti).

Poloha na mape