26

treba ve(i)dieť

Autor(i)
Barbora Lesníková
Ateliér
Fakulta umení TUKE; Katedra architektúry
Miesto/lokalita
Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, Slovakia
Odhadovaná cena
100 000
treba ve(i)dieť

Podnetom pre tento koncept bola pre mňa vlastná skúsenosť, keď sme sa s partiou študentov architektúry vybrali do rôznych miest Slovenska a nebolo jednoduché zhodnotiť najpodstatnejšie zaujímavosti, ktoré sme za krátky čas chceli vidieť. Myslím si, že každé mesto by malo udržať kompaktnosť a jednotnosť svojich kultúrno – historicko – umeleckých objektov, čo vyzdvihne tak ich atraktivitu, ako aj atraktivitu celého mesta.
Kežmarok ponúka množstvo zaujímavostí, ktoré zhrnieme, stručne popíšeme, ilustrujeme v brožúre verejnosti dostupnej. Študenti, turisti, učitelia, deti. Každý, kto vezme tento produkt do ruky, získa okamžitý obraz o tom, čo umenie mesta ponúka bez zdĺhavého hľadania na internete a nekonečne nudných popisov.
Tento projekt kompaktnosti umenia a kultúry Kežmarku by sa nenáročným spôsobom dal pretaviť do ulíc. Jednoznačné označenie smeru prehliadky priamo na chodníku, podsvietením viditeľné aj v noci, by mohla byť forma mestskej turistickej značky, ktorá oživí ulice aj v očiach domácich.
Atraktivitu mesta jednoznačne zvyšuje aj napojenie na jeho bezprostredné okolie. Západná orientácia Kežmarku na Tatry je podnetom pre to, aby sa mesto otvorilo aj modernému umeniu a architektúre. Každý rád príde do mesta, z ktorého má poruke ďalšie možnosti. Len o nich treba vedieť.

Poloha na mape