25

Ohnisko zábavy

Autor(i)
Tomas Tremba
Miesto/lokalita
Nová 420/39, 060 01 Kežmarok, Slovensko
Odhadovaná cena
3 333 €
Ohnisko zábavy

Projekt rieši zanedbané územie časti mestských hradieb. Miesto ponúka príležitosť na vytvorenie rekreačného objektu, s využitím ohniska ako prirodzeného bodu stretávania sa. Projekt počíta s asanáciou časti muriva na vytvorenie priechodu, ktorý bude formálne uzatvárateľný . Vo vnútornej časti dôjde k vyčisteniu a vyrovnaniu terénu, odstráneniu náletovej zelene a k osadeniu drevenej sedacej plochy po obvode muriva. Centrálne ohnisko je plánované taktiež ako uzatvárateľné a zabezpečené proti zneužitiu. Využitie tohto objektu počíta s návštevným poriadkom vrámci otváracích hodín a použitie ohniska bude primerane spoplatnené (údržba, servis, palivo, udržateľnosť atď.) „Správu“ objektu po vzájomnej dohode môže zabezpečovať napr. občianske združenie pôsobiace v blízkosti. Príležitosťou je aj použitie „smart“ riešení (aplikácia, sms kód). Realizácia rozšíri možnosti trávenie voľného času pre návštevníkov tejto časti mesta a dopomôže k dôstojnej prezentácii hradu v očiach turistov. Historické? Moderné? Dynamické?

Poloha na mape