20

Rozšírenie športovej zóny

Autor(i)
Zoran Trpčevski
Ateliér
Atrium architekti
Miesto/lokalita
Nižná brána 1008/6, 060 01 Kežmarok, Slovensko
Odhadovaná cena
150 000
Rozšírenie športovej zóny

V blízkosti základnej školy ako aj obytnej zóny a vodného toku sa nachádza priestor bez bližšieho určenia. Návrh spočíva v rozšírení športovej zóny smerom k centru a presunutí priľahlého parkoviska. Navhnuté sú vonkrajšie basketbalové ihriská ako aj tenisový kurt. Jednotlivé ihriská su od seba oddelené jednak stromoradím doplneným o mestským mobiliárom.

Poloha na mape