23

Hradné námestie

Autor(i)
Zoran Trpčevski
Ateliér
Atrium architekti
Miesto/lokalita
Hradné námestie 61/36, 060 01 Kežmarok, Slovensko
Odhadovaná cena
100 000
Hradné námestie

Hradné námestie je jedno z najdôležitejších verejných priestorov mesta. V súčasnosti sa toto námestie využíva prevažne ako parkovacia plocha, resp. prejazd pre autá. Sezónne je využívaný taktiež na trhy a podobné akcie. Návrh uvažuje so zrušením parkovacích miest ako aj prejazdu a vytvorenie jedného homogenného námestia, ktoré slúži výlučne peším a vytvára dôstojný priestor pred hradom, ako aj Základnou školou.Touto zmenou by sa vytvoril koniec (resp. začiatok) dôležitej mestskej osy. Návrh spočíva v zmene (zjednotení) plôch, výsadbou stromov a osadením mestského mobiliáru.

Poloha na mape