2

Kaskády

Autor(i)
Monika Švecová, Veronika Tekulová, Zuzana Vranová, Juraj Ženiš
Ateliér
Ateliér navrhovania II
Miesto/lokalita
Železničná stanica, 060 01 Kežmarok, Slovensko
Odhadovaná cena
1 550 000

Semestrálna práca

Škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Fakulta Architektúry
Konzultant
Mgr. art. Daniela Majzlanová, Ing. arch. Jana Fečkaninová, Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Tatiana Vozárová
Kaskády

Hlavnou prioritou projektu “Kaskády“ bolo zrevitalizovať predstaničný priestor tak, aby bol atraktívny pre obyvateľov mesta a jeho nových návštevníkov. Budova stanice sama o sebe pôsobí príjemným dojmom, preto bolo naším cieľom taktiež doplniť exteriér tak, aby nenarúšal objekt. Keďže celá železničná stanica sa nachádza v kopci, rozhodli sme sa využiť ponúkaný svažitý terén a vytvoriť kaskády, ktoré sa nachádzajú v obidvoch parkoch. Je možné ich využiť na sedenie a strávenie voľného času pred príchodom vlaku, ktoré vám najmä v horúcom letnom období, spríjemňuje okolitá zeleň. Na danom pozemku sa nachádza množstvo zelene avšak, jej stav je diskutabilný. Kvôli tomu sme sa rozhodli zachovať porast v čo najhojnejšom počte s jemnými úpravami. Rozptylovú plochu pred stanicou sme taktiež doplnili o nový mobiliár, ktorý tam momentálne chýba. Zároveň sme chceli využiť potenciál tohto priestoru, a tak sme k nemu pridali kaviareň so sedením vo vnútri budovy a na novo vybudovanej terase. Miesta na parkovanie sme presunuli ďalej od hlavného vchodu do budovy a zároveň skultúrnili ich vizuál. Počet parkovacích miest je dostatočný a vyhovuje každodennej prevádzke.

Poloha na mape