24

Regionalne centrum remesiel

Autor(i)
Matúš Slavkovský
Miesto/lokalita
Baštová 1362/10, 060 01 Kežmarok, Slovensko
Odhadovaná cena
3 500 000 €

Semestrálna práca

Škola
Slovenská technická univerzita
Fakulta
Stavebná fakulta
Konzultant
Mgr. art. Ing. Pavol Pilař
Regionalne centrum remesiel

Architektonický návrh ,, domu remesla" tématicky naväzuje na každoročnú kežmarskú tradíciu v usporadúvaní festivalu remesiel – EĽRO.
Tento prebieha v centre mesta – na remesančnom námestí , ktoré je mestskou pamiatkovou rezervaciou a priamo vyúsťuje pasážou do plochy, kde je situovaná navrhnutá budova. Priestranný „lievikovitý“ vstup do budovy, resp. átria je vlastne prirodzeným pokračovaním pešej zóny mesta. Celé je to umocnené aj tým , že pôdorys budovy kopíruje danú parcelu.
Celkovy návrh vychádza z tradičného archytypu – ľudovej architektúry a tvarom pripomína vedľa seba uložene sedliacke domčeky. Keďže sa jedná o podtatranské mesto, strecha našej stavby má špecificky riešenú sedlovú strechu, ktorá urbanisticky zapadá do daného prostredia. Netradičným a zaujimavým prvkom je aj jej presklená časť , ktorá v strede budovy uzatvára átrium. To je možné využiť pri rozličných priležitostiach (ako napr. menšie divadelné predstavenie, bábkové divadlo, expozície ale aj výučba remesiel), alebo je možne zriadiť tam malú oddychovú zonu , príp. kaviareň.

Aby sa navštevnik mohol pokochať pohľadom na krásne prostredie, zo severnej strany má budova navrhnutú terasu spojenú s galériou . Pohľad na tatranské štity z okien galérie v nás umocní zažitok z prezentovaných výstav.

Poloha na mape