18

Terasky Kežmarok

Autor(i)
Miriam Halúšková, Lucia Šupalová, Róbert Nagy, Michal Rojek
Ateliér
Ateliér navrhovania II
Miesto/lokalita
Hlavné námestie 28/68, 060 01 Kežmarok, Slovensko

Semestrálna práca

Škola
Slovenská Technická Univerzita
Fakulta
Fakulta architektúry
Konzultant
Mgr. art. Daniela Majzlanová, Ing. arch. Jana Fečkaninová, Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Tatiana Vozárová
Terasky Kežmarok

Hlavnou ideou projektu Mestské zásahy mesta Kežmarok 2017 bolo nájsť problematické a nevyužívané priestory, a tak kreatívne do nich vstúpiť, zasiahnuť. Naším riešeným územím bolo Hlavné námestie, ktoré si vyžadovalo obnovu. Priestor s potenciálom nebol dostatočne využitý. Snahou bolo zakomponovať do prostredia architektonické prvky tak, aby vyzdvihli a skrášlili priestor námestia. Zaoberali sme sa problematikou terás, ktoré neboli využívane a nahradili sme ich presklenými kontajnerovými terasami. Sú to uzatvárateľné boxy z plechovej konštrukcie obložené dreveným obkladom. Po oboch bočných stranách sú terasovité okná, ktoré sa dokážu otvárať, čo bolo naším zámerom. V zime poskytujú kryté sedenie s patričnými výhľadmi do stredu námestia, v letnom poskytujú terasy pre posedenie vonku. Do priestoru sú zakomponované 2 terasy. Jedna o veľkosti 2438×9125mm a druhá o veľkosti 2438×6058.
Ďalej sme sa zaoberali problematikou zelene, vytvorenie priestoru námestie, kde chýbal centrálny priestor na stretávanie sa. Revitalizáciou námestia sme sa snažili tento priestor oživiť, dotvoriť tak, aby spolu s terasami vytvárali harmonický, príjemný celok. Existujúcu zeleň sme doplnili o listnaté mohutné stromy okolo ktorých je betónová polkruhová konštrukcia v ktorej sú zapustené drevené laty na sedenie. V strede námestia sme komponovali fontánu, ktorú sme viac menej iba obnovili. Všetky tieto zásahy sme sa snažili riešiť tak, aby spolu vytvárali príjemné miesto pre obyvateľov ale taktiež, aby oslovili návštevníkov tohto mesta pod Tatrami.

Poloha na mape