16

Revitalizácia Petržalskej ulice

Autor(i)
Roman Kraiger
Miesto/lokalita
Petržalská 1637/2, 060 01 Kežmarok, Slovensko
Revitalizácia Petržalskej ulice

Úprava miestnej komunikácie medzi tzv „horným a dolným juhom“ na ulici Petržalská, vybudovanie parkovacích miesta so šikmým státím a cyklistického chodníka.

Poloha na mape