15

Kežmarok bicyklom

Autor(i)
Anna Kislíková , Marcela Lecsőová
Ateliér
Ateliér navrhovania II
.
Miesto/lokalita
Ľubická cesta 1093/34, 060 01 Kežmarok, Slovensko

Semestrálna práca

Škola
Slovenská technická univerzita
Fakulta
Fakulta Architektúry
Konzultant
Mgr. art. Daniela Majzlanová, Ing. arch. Jana Fečkaninová, Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Tatiana Vozárová
Kežmarok bicyklom

Riešeným mestským zásahom je cyklotrasa, ktorá vedie popri rieke Ľubica na sídlisku Juh.
Našim plánom bolo zatraktívniť územie, pritiahnuť
verejnosť a vytvoriť príjemné prostredie pre cyklistov.
Hlavným problémom bol neupravený povrch cyklotrasy. Riešili sme preto jeho úpravu, ale aj osadenie informačných tabúľ, upravenie koryta rieky vysadením zelene a umiestnenie oddychových plôch s lavičkami, ktoré by mohli byť využívané aj obyvateľmi sídliska pre príjemné chvíle v
prírode. Dôležitou časťou práce bolo aj vyriešenie kaviarne pri cyklotrase, ktorá by bola príjemným miestom pre oddych a občerstvenie cyklistov.
Kaviareň Ľubica sme umiestnili nad rieku, a tým prepája brehy, čo umožňuje využívať služby kaviarne širšou verejnosťou. Kaviareň je využívateľná počas celého roka. V zimnom období hlavne obyvateľmi sídliska a okolia a v teplých ročných obdobiach je využívanie rozšírené o možnosť sedenia aj na otvorenej terase. Pred kaviarňou sme tiež riešili stojisko pre bicykle a príjemné exteriérové prostredie.

Poloha na mape