1

Kopec srandy

Autor(i)
Kristína Macharová, Zuzana Mihalová
Ateliér
Ateliér navrhovania II
.
Miesto/lokalita
Hradská cesta 1215/9, 060 01 Kežmarok, Slovensko

Semestrálna práca

Škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Fakulta Architektúry
Konzultant
Mgr. art. Daniela Majzlanová, Ing. arch. Jana Fečkaninová, Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Tatiana Vozárová
Kopec srandy

Projekt KOPEC srandy je zásahom do jedného z početného množstva mestských parkov, ktorý nemá žiadnu špecifickú funkciu na to, aby prilákal obyvateľov a ponúkol im priestor na využitie voľného čašu. Park sa nachádza v centre mesta v tesnej blízkosti mestského hradu, ktorého areál je počas roka využívaný na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia a teda vzniká možnosť na rozšírenie súčasného kultúrneho priestoru. Preto sme sa rozhodli tento park zatraktívniť a podčiarknuť jeho potenciál. Podstatou nášho návrhu je vytvorenie umelého kopca zo stany priľahlej, pomerne frekventovanej komunikácie, čím vzniká zvukovo-optická bariéra ktorá má súčasné aj bezpečnostnú funkciu. Novovzniknutý tvar reliéfu prináša možnosti využitia priestoru v každom ročnom období. V zimných mesiacoch sa tu môžete najmä sánkovať, no tiež guľovať čí stavať snehuliakov. Pokiaľ ide o kultúrnu, rozhodli sme sa pre inštaláciu dreveného pódia ktoré by našlo svoje využitie tak v zime, ako aj v lete. V lete bude pódium akýmsi centrálnym bodom z ktorého bude prebiehať večerné premietanie filmov na protiľahlú stenu susedného hradu. Zároveň navrhujeme do kopca osadiť drevené lavice ktoré vám ponúknu maximálny filmový zážitok čí priestor pre odpočinok.
Toto všetko, a snáď aj kopec srandy vidíme za naším – vaším KOPCOM srandy

Poloha na mape