14

Neviditeľné hradby

Autor(i)
Kristián Ján Vidiš, Jakub Tarbaj
Ateliér
Ateliér navrhovania II
Miesto/lokalita
Priekopa 2263, 060 01 Kežmarok, Slovensko
Odhadovaná cena
750 000

Semestrálna práca

Škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Fakulta Architektúry
Konzultant
Ing. arch. Tatiana Vozárová, Ing. arch. Jana Fečkaninová, Mgr. art. Daniela Majzlanová, Ing. arch. Jozef Bátor
Neviditeľné hradby

Počas spoznávania územia mesta Kežmarok nás zaujali zvyšky hradieb, ktoré sú miestami zachované celé, ale z celkového pohľadu sa už nedá rozoznať, ako sa hradobný múr tiahol v minulosti. Rozhodli sme sa preto venovať ich zviditeľneniu a poukázať na ich prítomnosť. A hoci svoju ochrannú funkciu už dávno splnili, mesto im má za čo vďačiť, minimálne zvýraznením ich pôdorysnej polohy. My sme sa rozhodli navrhnúť jednu z možných riešení ich zviditeľnenia. Mestský zásah pozostáva zo zakonzervovania zachovaných častí hradieb. To však na celkove zviditeľnenie nestačí. Preto obsahom našej intervencie je aj dotvorenie ich polohy vertikálnymi svetelnými lúčmi v miestach kde sa mení smer hradieb a pravidelnými odstupmi lúčov v jednotlivých dlhých líniách múru. Nakoľko sa časť hradieb nachádza na súkromnom pozemku a silné svetlo by mohlo byť nepríjemné, venujeme sa aj intenzite a rozmeru lúčov. Tam, kde sa hradby už nenachádzajú budú lúče slabšie a užšie (len orientačné) a na miestach, kde sa hradby zachovali bude svetlo silnejšie s cieľom pritiahnuť diváka bližšie, aby si prezrel zachovalú pamiatku.

Poloha na mape