13

nadhľad

Autor(i)
Matej Krempaský, Kristián Klocok
Miesto/lokalita
Michalská 696/2, 060 01 Kežmarok, Slovakia
Odhadovaná cena
10 000 €

Semestrálna práca

Škola
Slovenská Technická Univerzita
Fakulta
Fakulta architektury
Konzultant
Jozef Bator
nadhľad

Pre náš mestský zásah sme si vybrali priestor v okolí železničnej stanice. V historickej budove stanice a priestore k nej priliehajúcej vidíme veľký potenciál. Dnes je priestor využívaný výhradne pre účely železničnej dopravy, neponúka žiadnu pridanú hodnotu. Slúži len na príchody a odchody z mesta. Budova je využitá iba čiastočne a priestor v jej okolí je značne zanedbaný v respektíve nevyužitý.
Hlavnou myšlienkou nášho návrhu bolo vytvoriť niečo, čo by ľudí prinútilo spraviť si malú medzizastávku na svojej ceste a zároveň prilákalo na stanicu ľudí aj v deň keď práve nikam necestujú. Priestor stanice sa nachádza na severozápadnom okraji mesta. Oproti zvyšku mesta je stanica mierne vyvýšená čo už teraz ponúka výhľad na mesto pri pohľade smerom od stanice. My sme sa tento výhľad rozhodli umocniť návrhom vyhliadkovej veže v tesnej blízkosti pri stanici. Bude poskytovať výhľad do širokého okolia, na mesto samotné a pri pohľade na opačnú stranu sa pred návštevníkmi veže bude rozprestierať ničím nerušený pohľad na Tatry. Veža je sprístupnená lávkou vedúcou ponad perón a tiahnucou sa ponad celý predpriestor stanice. V návrhu sme uvažovali aj nad renováciou nevyužívaného priestoru bývalej kaviarne na rohu pravého krídla stanice.

Poloha na mape