4

KežmarOK 2

Autor(i)
Puškáčová Lucia, Slaničanová Veronika, Suláková Lenka, Šimeková Natália
Miesto/lokalita
Jakuba Kraya 248/8, 060 01 Kežmarok, Slovensko
KežmarOK 2

Pokračovanie nášho projektu zahŕňa úpravu parku svetlonosky.
Návrh zahŕňa úpravu zelene, pridanie fotopointu s nápisom KEŽMAROK (v parku Grozsa sme ho zrušili), pridali sme chodníky, lavičky, lampy, koše a malú „fontánu“ – ide o jazierko s vodou pri ktorom sa nachádzajú schody so sedením. Toto jazierko sme spravili ako ústredný prvok, ktorý bude lákať ľudí.
Druhý hlavný prvok je pamätník, ktorý nadväzuje na ten v parku Grozsa. Pamätník je venovaný hradnej bráne, ktorá tu kedysi stála. Memoriál je umiestnený tak, aby keď sa cez neho pozeráte, ste videli kde kedysi stála hradná brána.

Poloha na mape