5

KežmarOK

Autor(i)
Puškáčová Lucia, Slaničanová Veronika, Suláková Lenka, Šimeková Natália
Miesto/lokalita
Toporcerova, 060 01 Kežmarok, Slovensko
Odhadovaná cena
-

Semestrálna práca

Škola
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
Fakulta
Fakulta Architektúry
Konzultant
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
KežmarOK

Ide o vylepšenie priestorov parku – vyčistenie od nežiaducej zelene, vytvorenie novej prijateľnejšej – ktorá oddeľuje park od cesty.
Premiestnenie Pamätníku Grozsa namiesto pôvodného starého židovského pamätníku a vytvorenie nového Pamätníka pre židovskú synagógu približne v srdci jej pôvodného umiestnenia. Tento pamätník bude zobrazovať ako Synagóga pôvodne vyzerať – naväzuje na druhý pamätník v parku Svetlonosky, ktorý je 2. časť nášho projektu.

Poloha na mape