7

Radial_c

Autor(i)
Lenka Hricová Jančová, Brigita Domiková
Miesto/lokalita
Starý trh 497/75, 060 01 Kežmarok, Slovensko
Odhadovaná cena
5000 €
Radial_c

Cieľom nášho zásahu bola revitalizácia a oživenie parku. Počas návštevy mesta sme sa oboznámili s priestorom a na prvý pohľad sme videli možnosti, ktoré by sa dali zrealizovať
V súčasnosti je park v zanedbanom stave, chýbajú spevnené chodníky, lavičky, zeleň nie je upravovaná, celkové územie parku je nedoriešené a bez konceptu, preto sa ani veľmi
nevyužíva. Prostredníctvom nášho zásahu chceme vytvoriť
priestory, ktoré by vedeli využívať všetky vekové kategórie: rodiny s deťmi, mladí ľudia, seniori, ale aj turisti ktorí zavítajú do mesta. Pracovali sme na dvoch konceptoch, v menšom aj vo väčšom merítku
Park sa nachádza v historickom centre, sú tu zvyšky mestského opevnenia a nižnej brány, pamätník 2.VV a na juhovýchodnej strane je kežmarský hrad. Vďaka množstvu pamiatok, sme
vymysleli “historický chodník”, ktorý by smeroval od západnej časti parku (mestkého opevneniena) na východ. Spájal by spomínané body historického charakteru, slúžil by v prvom rade návštevníkom mesta. Ďalej sme navrhli spevnené a trávnaté plochy rôznych veľkostí, priestory na voľnočasové
aktivity, oddych a rekreáciu. Tieto priestory by sa mohli využívať počas letného obdobia aj na usporiadanie rôznorodých exteriérových akcií.

Poloha na mape