6

SPOT

Autor(i)
Veronika Mesíková , Kristína Matoušková
Miesto/lokalita
Hlavné námestie 22/56, 060 01 Kežmarok, Slovakia
SPOT

Vybrali sme si lokalitu hlavného námestia.
Hlavným problémom daného námestia je celková neestetika a nezjednotenosť. Námestie je zvyčajne vyľudnené, bez života.

Preto sme sa snažili vymyslieť niečo, čo ho celé zjednotí ale zároveň bude aj akcentom a pritiahne pozornosť ľudí a ich aktivitu.
Naším zásahom je vodná ,,plocha´´ ktorá je akýmsi atraktorom pre pohľad i pobyt pri nej.

Vodnú plochu tvoria štyri elipsy spojené takmer nevšimnuteľnou hladinou vody, čo v celku vyzerá ako škvrna.

Koncept návrhu pramení v jednoduchých vyspádovaných elipsách ktoré vytvárajú jamu v povrchu chodníka, v strede jamy je vodný trysk,
ktorým sa jama zaplní a štyri rôzne elipsy vytvoria tak spojenie fľaku.

Hĺbku hladiny sme volili kvôli zimnému obdobiu veľmi malú, aby sa plocha mohla vypustiť a nijak neprekážala v používaní námestia.

Fľak- Spot /čo je názov pre náš zásah má ale i iné odôvodnenie. Slovo ,,spot´´ môžme poňať aj ako nejaký stretávací bod- miesto.

„Spot“ je určený pre všetky generácie / mladých taktiež aj starších ľudí.
Deti sa cez leto môžu hrať vo vode, zatiaľ čo ich rodičia môžu sedieť na lavičkách alebo na okrajoch vodnej plochy, relaxovať alebo sa ovlažiť.

Poloha na mape