5

Informačné tabule

Autor(i)
Marta Markočiová
Miesto/lokalita
Hlavné námestie 181/12, 060 01 Kežmarok, Slovensko
Informačné tabule

Jedná sa o informačné panely, ktoré sú rozmiestnené po celom meste – 24 ks a informujú o novinkách v našom meste. Myslím že svoju najväčšiu slávu zažili ešte v minulom storočí a nie sú reprezentatívnym prvkom nášho mesta Kežmarok.

Poloha na mape