2

Prechod pre chodcov

Autor(i)
Marek Reznický
Miesto/lokalita
Toporcerova 347/3, 060 01 Kežmarok, Slovensko
Prechod pre chodcov

Prechod pre chodcov na ulici Toporcerova je veľmi frekventovaný. Využívajú ho najmä obyvatelia na sídlisku Záhradná aj chodci, ktorí prídu z autobusovej stanice a majú namierené do centra mesta. V súčasnosti je však v nevyhovujúcom stave najmä jeho nástup z východnej strany.
Je príliš úzky, a ma nevyhovujúci povrch, ľahšie je preto pre chodcov prejsť po vychodenej časti. Avšak je to nebezpečné pretože túto skratku využívajú deti aj mamičky s kočiarmi.
Vhodným riešením by bolo rozšíriť nástup, aby bol pohodlný pre všetky vekové kategórie a vychodenú plochu zatrávniť.

Poloha na mape