Kniha Mestské zásahy Kežmarok

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

82 stranová publikácia prezentujúca 30 autorských projektov a nápadov ako pozdvihnuť kvalitu verejného priestoru v meste Kežmarok. Viac ako plne farebnú publikáciu si môžete objednať na e-šope atriumarchitekti.sk

Mestské zásahy Kežmarok vyvrcholili vernisážou a uvedením knihy

Mestské zásahy Kežmarok vyvrcholili vernisážou a uvedením knihy

Proces mestských zásahov tradične vrcholí vernisážou prác a uvedením publikácie. 24. novembra sa táto udalosť konala v Mestskej knižnici na námestí v Kežmarku. Za účasti zástupcov mesta a aj samotného primátora mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka predstavili Ing. arch. Michal Burák z občiasnkého združenia UZEMNEPLANY.SK a iniciátor MZ Kežmarok Ing. arch. Marek Reznický návštevníkom vernisáže myšlienku a podstatu projektu Mestské zásahy. Na výstave boli odprezentované formou panelov všetky autorské projekty a návrhy, ktoré autori zaregistrovali na webe kezmarok.zasahy.sk do 22. novembra 2017.

Vernisáž výstavy Mestské zásahy Kežmarok 2017

Vernisáž výstavy Mestské zásahy Kežmarok 2017

Výstava prezentujúca pohľad architektov na problematické alebo nevyužité miesta mesta Kežmarok.

Zverejnite váš nápad

Zverejnite váš nápad

Niekedy postačí jednoduché a lacné riešenie, ktoré však dokáže zmeniť a zlepšiť kvalitu miesta, v ktorom žijeme niekoľkonásobne. Dajme našim verejným priestorom druhú šancu! Ak poznáte v Kežmarku miesta, ktoré nefungujú tak ako by mali, vidíte v nich jedinečný potenciál a máte nápad ako ich premeniť, stačí vytvoriť jednoduchú vizualizáciu/ kresbu a zaregistrovať ju na: kežmarok.zasahy.sk

Prezentácia študentov FA STU BA ponúkla viac ako 30 zaujimavých projektov

Prezentácia študentov FA STU BA ponúkla viac ako 30 zaujimavých projektov

Prezentácie študentov architektúry na udalosťi mestské zásahy KEŽMAROK a BREZNO vo formáte 120 SEKÚND, ktorá sa uskutočnila na FA STU BA dňa 4.4.2017 ukazali viac ako 30 konštruktívnych riešení pre tieto mestá.

Mestské zásahy KK II 120 sekúnd

Mestské zásahy KK II 120 sekúnd

Radi by sme vás pozvali na udalosť mestských zásahov KEŽMAROK a BREZNO vo formáte 120 SEKÚND, ktorá sa bude diať v MODELOVNI FA STU BA dňa 4.4.2017 o 16.00.

Mesto zverejnilo podklady

Mesto zverejnilo podklady

Mesto zverejnilo podklady, ktoré pomôžu autorom sa lepšie zorientovať v problémových častiach mesta.

Workshop študentov STU FA

Workshop študentov STU FA

Na úvod projektu sa uskutočnil workshop študentov Fakulty architektury STU Bratilslava, ktorím mesto a organizátori predstavili a zadefinovali problémové miesta mesta.

Spustený Facebook k projektu

Spustený Facebook k projektu

Spustili sme facebookový profil.

Začíname - Sputenie projektu Mestské zásahy Kežmarok 2017

Začíname - Sputenie projektu Mestské zásahy Kežmarok 2017

Od dnešného dňa je možné prihlasovať projekty a podnety velmi jednoduchoýcm spôsobom na nášom webe.