Kniha Mestské zásahy Kežmarok

Kniha Mestské zásahy Kežmarok

82 stranová publikácia prezentujúca 30 autorských projektov a nápadov ako pozdvihnuť kvalitu verejného priestoru v meste Kežmarok.
Viac ako plne farebnú publikáciu si môžete objednať na e-šope atriumarchitekti.sk