Začíname - Sputenie projektu Mestské zásahy Kežmarok 2017

Začíname - Sputenie projektu Mestské zásahy Kežmarok 2017

Od dnešného dňa je možné prihlasovať projekty a podnety velmi jednoduchoýcm spôsobom na nášom webe.